Mâm Lễ Cúng Cất Nóc Nhà

Như thế nào là lễ cúng cất nóc nhà? Một số ý nghĩa của lễ cúng cất nóc nhà mà bạn chưa biết. Lễ vật cho mâm cúng cất nóc nhà bao gồm những gì? Nên làm gì khi không có thời gian chuẩn bị mâm lễ cúng.