Mâm Cúng Tất Niên Miền Nam

Mâm cúng Tất niên ở cửa hàng thường đơn giản hơn ở nhà. Lễ vật cúng Tất niên theo tục miền Nam chủ yếu là “giàu làm kép, hẹp làm đơn”. Bài cúng Tất niên ở cửa hàng, doanh nghiệp cũng không có nhiều phức tạp.