Mâm Cúng Nhập Trạch

Nhập trạch là một trong những nghi thức xưa của người Việt được lưu truyền đến ngày nay. Tổ chức lễ nhập trạch có ý nghĩa như thế nào? Mâm cúng nhập trạch về nhà mới đơn giản gồm những gì?