Mâm Cúng Khai Trương Tiệm NAIL, SPA

Theo như thông lệ ngày xưa đến nay, việc cúng khai trương nói chung và cúng khai trương cho tiệm nail nói riêng là nghi thức rất cần thiết. Khi có ý định mở tiệm nail, người ta thường lập mâm cúng khai trương nhằm thông báo đến những vị Thần Linh, Thổ công về việc mình bắt đầu hoạt động kinh doanh tại khu vực đó.