Mâm Cúng Khai Trương Công Ty

Khai trương là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với mỗi công ty. Vậy nên mâm cúng khai trương công ty, cửa hàng, shop quần áo cần phải chuẩn bị vô cùng cẩn thận và đầy đủ.