Mâm Cúng Động Thổ Khởi Công Nhà Ở

Theo quan niệm của ông cha ta, xây nhà là việc trọng đại của một đời người, vì thế việc tìm hiểu về thủ tục cũng như quy trình chuẩn bị mâm cúng động thổ khởi công xây nhà cần những gì cũng cần được tìm hiểu kỹ lưỡng.