Mâm Cúng Cô Hồn Mùng 2 & 16

Mặc dù ngày cúng cô hồn mùng 2, và ngày 16 âm lịch hàng tháng chỉ là một nghi lễ cúng nhỏ và được ít gia đình chú trọng nhưng vẫn phải chuẩn bị và tổ chức thật đầy đủ, tươm tất.

Danh mục: