MÂM CÚNG CĂN CHO BÉ 12 TUỔI

Cúng căn cho bé trai, bé gái là một trong những tục lệ  cổ truyền của người Việt Nam. Và độ tuổi thích hợp để tổ chức cúng căn cho các bé chính là 3,6,9 và 12 tuổi. Vậy nghi mâm cúng căn 12 tuổi cho bé trai, bé gái gồm những gì?