How far is it from your house to school? How do you go to school?

Mẫu câu trả lời cho câu hỏi “How far is it from your house to school?”

  • It’s about 1 kilometer from my house to school.
  • It takes about 15 minutes to walk from my house to school.
  • My house is very close to school, it’s just a few blocks away.
  • My house is a bit far from school, it’s about 5 kilometers away.
  • I have to take the bus to school because it’s too far to walk.

Mẫu câu trả lời cho câu hỏi “How do you go to school?”

  • I walk to school.
  • I ride my bike to school.
  • I take the bus to school.
  • I take the train to school.
  • My parents drive me to school.

Bạn có thể tùy chỉnh các câu trả lời này cho phù hợp với tình huống của mình. Ví dụ, nếu bạn đi học bằng hai phương tiện khác nhau, bạn có thể nói “I usually walk to school, but if I’m in a hurry, I take the bus.”

>>  Theo bạn nữ tướng nào là linh hồn của phong trào đồng khởi năm 1960 và thủ lĩnh của đội quân tóc dài